Adam Porębski jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji Krystiana Kiełba (Dyplom Honorowy Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec Małgorzaty Kogut-Ślandy. Studia uzupełniał na kursach kompozytorskich w Apeldoorn, Radziejowicach i Krakowie. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, m.in. I nagrody w IV Konkursie Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. W. Szalonka w Katowicach (2009), III nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. G. Fitelberga w Katowicach (2011), II nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim K. Pendereckiego ARBORETUM w Radomiu (2012). Jego utwory były wykonywane w wielu krajach Europy, w USA i w Australii. Obok aktywności kompozytorskiej ważne miejsce w życiu artysty zajmuje sztuka wykonawcza, chętnie podejmuje się działań improwizatorskich, również z wykorzystaniem live electronics.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony