Adriana Hölszky urodziła się w Bukareszcie. W latach 1959-1969 studiowała fortepian pod kierunkiem Olgi Rosca-Berdan w szkole muzycznej w Bukareszcie. W 1972 roku rozpoczęła studia kompozyrskie u Ştefana Niculescu w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w tym samym mieście. W roku 1976 wyemigrowała wraz z rodziną do Niemiec. Tam kontynuowała studia w zakresie kompozycji u Milko Kelemena oraz muzyki kameralnej u Güntera Louegka w Hochschule für Musik w Stuttgarcie. W czasie studiów występowała jako pianistka z Trio Lipatti wraz ze swoją siostrą skrzypaczką Moniką Hölszky-Wiedemann oraz wiolonczelistką Herthą Rosa-Herseni. W latach 1977 i 1978 uczestniczyła w Międzynarodowej Letniej Akademii Mozarteum, a w latach 1978-1984 regularnie pojawiała się na Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. W 1980 roku otrzymała stanowisko wykładowcy w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Stuttgarcie. W 1983 roku otrzymała stypendium Fundacji Sztuki Badenii-Wirtembergii. W 1986 roku uzyskała I lokatę na Forum Kompozytorskim Międzynarodowych Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadt. W roku 1987 otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury Dolnej Saksonii. W 1992 roku prowadziła seminaria kompozytorskie w Tokio i Kyoto oraz w IRCAM w Paryżu. Jej wzrastającą popularność międzynarodową potwierdziły trzy koncerty kompozytorskie, które zrealizowała w 1993 roku w Atenach, Tessalonikach i Bostonie. W latach 1997-2000 Adriana Hölszky była profesorem kompozycji w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Rostocku, a od roku 2000 wykłada kompozycję w Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu. Od 2002 roku jest członkiem Akademii Sztuk w Berlinie.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony