Zalążkiem Baltic Chamber Choir była grupa młodych kompozytorów zebrana ad hoc do wykonania własnych utworów w czasie Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Idee muzyki – ideologie w muzyce” (2014). W następnym roku powołano Koło Artystyczno-Naukowe Baltic Chamber Choir, które działało początkowo pod opieką prof. Aliny Kowalskiej-Pińczak, a od 1 października b.r. przeszło pod opiekę dr hab., prof. AM Przemysława Stanisławskiego. Pierwszym przewodniczącym i dyrygentem Koła był Wojciech Kowalewski. Obecnie funkcję przewodniczącego pełni Justyna Ślubowska, a dyrygentem jest Ludmila Kachan. Ze względu na studencki status Koła następują w nim naturalne zmiany w składzie członkowskim, jak i zarządzie. Baltic Chamber Choir, poszerzony o członków spoza grona studentów Aademii Muzycznej, realizuje koncerty kompozytorskie i charytatywne oraz bierze udział w sesjach naukowych i wykładach jako zespół warsztatowy. Obok muzyki najnowszej grupa wykonuje różnorodny repretuar, od Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego po Karola Szymanowskiego. Chamber Baltic Choir współpracował z dr hab. Beatą Wróblewską, prof. dr Aliną Kowalską-Pińczak, prof. Przemysławem Stanisławskim, dr Arkadiuszem Wanatem. Zorganizował również dla chórzystów warsztaty z logopedą dr Danutą Stankiewicz.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony