Tadeusz Dixa, ur. 17 stycznia 1983 roku w Gdyni, studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku, uzyskując dyplomy w trzech specjalnościach: teorii muzyki (dyplom z wyróżnieniem), kompozycji w klasie Andrzeja Dziadka (dyplom z wyróżnieniem) oraz dyrygentury symfoniczno-operowej pod kierunkiem Wojciecha Rajskiego. Jako stypendysta programu Erasmus odbył roczne studia kompozytorskie i dyrygenckie w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu. Był także dwukrotnym stypendystą Miasta Gdyni. Już w czasie studiów rozpoczął aktywną działalność artystyczną jako kompozytor, dyrygent i organizator życia muzycznego, która zaowocowała wieloma wykonaniami jego utworów w Polsce oraz za granicą. Jego kompozycje wykonywały czołowe zespoły filharmoniczne Wybrzeża – Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku oraz Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie. Od roku 2013 kieruje orkiestrą Sinfonietta Pomerania, z którą dokonał wielu prawykonań utworów polskich kompozytorów współczesnych. Od roku 2009 pracuje na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie na stanowisku asystenta w Katedrze Kompozycji.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony