Czesław Gałka, ur. w 1957 roku w Sosnowcu. Pochodzi z rodziny o dużych tradycjach muzycznych. Studia wokalne ukończył w 1984 roku w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej. Będąc studentem brał udział w kursach muzyki operowej w Weimarze w klasie Pawła Lisicjana, muzyki oratoryjnej w Bayreuth w klasie Pekka Saalomy oraz w Festiwalu Feste Medicee we Florencji. Jest laureatem pierwszej nagrody w Konkursie im. J. Kiepury w Krynicy (1983), II miejsca w Konkursie Operowym im. A. Didura w Bytomiu (1984, nagroda za najlepiej wykonaną pieśń polską – arię Stolnika z op. Halka), III miejsca w Konkursie Wokalnym w s’-Hertogenbosch (1985). Otrzymał również nagrody specjalne Wojewody Katowickiego i Prezydenta Miasta Bytomia. W roku 1983 został przyjęty w poczet solistów Opery Śląskiej w Bytomiu, a od roku 1985 jest nieprzerwanie solistą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Ma w swoim dorobku wiele partii basowych w operach polskich, rosyjskich, włoskich i francuskich, m. in. S. Moniuszki (Zbigniew w Strasznym Dworze, Stolnik w Halce, Serwacy w Verbum nobile, Szóstak we Flisie, Podczaszyc w Hrabinie), G. Verdiego (Banco w Makbecie, Doktor i Markiz w Traviacie) G. Pucciniego (Colline w Cyganerii), W. A. Mozarta (Przemawiający w Czarodziejskim flecie, Antonio i Bartolo w Weselu Figara), P. Czajkowskiego (Gremin w Eugeniuszu Onieginie), M. Musorgskiego (Pimen w Borysie Godunowie). Występował również w operach współczesnych kompozytorów polskich, m.in. K. Pendereckiego (Czarna maska, Raj utracony, Król Ubu), E. Bogusławskiego (Sonata Belzebuba), Z. Rudzińskiego (Manekiny). Na estradach filharmonicznych śpiewał największe oratoria, m.in. J. S. Bacha Pasję wg św. Jana, Pasję wg św. Mateusza, Wielką Mszę h-moll, Magnificat, Oratorium na Boże Narodzenie; G.F. Haendla Mesjasza i Dettinger Te Deum; J. Haydna Stworzenie świata, Mszę Cecyliańską, Mszę Terezjańską; L. van Beethovena IX Symfonię. Występował w wielu salach operowych i filharmonicznych Europy i świata (Anglia, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Austria, Czechy, Rosja, Białoruś, Litwa, Ukraina, Hiszpania, Japonia, USA, Kanada). W Chicago śpiewał partię Zbigniewa w operze Straszny Dwór St. Moniuszki wystawionej w koprodukcji z Polonią amerykańską. Występował pod batutami wielu znakomitych dyrygentów, m. in. Antoniego Wita, Kazimierza Korda, Jerzego Katlewicza, Stefana Stuligrosza, Jacka Kaspszyka, Tadeusza Strugały, Marka Pijarowskiego, Karola Stryji, Łukasza Borowicza, Mirosława J. Błaszczyka. Stale współpracuje z orkiestrą Polish Camerata pod kierownictwem Marka Głowackiego. Nagrał dla Polskiego Radia i Telewizji pieśni S. Moniuszki, P. Czajkowskiego, F. Schuberta, R. Schumanna oraz uczestniczył w wielu realizacjach muzycznych dla Telewizji Polskiej. Wydał kilka płyt CD. Został uhonorowany dwiema Złotymi Płytami za nagranie albumu z kolędami O, Gwiazdo Betlejemska oraz za spektakl Halki S. Moniuszki zrealizowany w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jest posiadaczem nagrody artystycznej Miasta Sosnowca przyznanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki operowej i koncertowej. W minionym roku został odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony